MAY 2019 SCHEDULE 

MAY 02             WASHINGTON
MAY 06                CHARLOTTE
MAY 09                 BALTIMORE
MAY 10     SOUTH CAROLINA
MAY 12           PHILADELPHIA
MAY 13        VIRGINIA BEACH
MAY 16            WASHINGTON
MAY 18                     DETROIT
MAY 19                 NEW YORK—-JOJO SIMMONS LABEL PARTY DON’T MISS THIS
MAY 19          NEW ORLEANS
MAY 24                  HOUSTON
MAY 25                    RALEIGH—- WIN ALL EXPENSE TRIP TP L.A. FOR B.E.T. SHOWCASE
MAY 25                      DALLAS
MAY 26                         MIAMI
 
JUNE 22       LOS ANGELES—-NEXT2RISE B.E.T. WEEKEND $1000 SHOWCASE
JULY 14                 ATLANTA—-ATLANTA CAR SHOW 

Any Question at

4436214200

830 Guilford AVE

Baltimore MD 21201 , USA

Mon-Sat

11 am – 5 pm

Send your mail at

[email protected]